• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

   Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

  Phát triển bền vững

  STT Tên file Tải về
  1 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG TY. Download
  2 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019. Download
  3 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ THỰC HIỆN CHỨNG CHỈ RỪNG BỀN VỮNG CẤP CÔNG TY. Download
  4 TÀI LIỆU HỆ THỐNG SẢN XUẤT CAO SU BỀN VỮNG. Download
  5 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QLHTSX CAO SU BỀN VỮNG. Download
  6 TẬP HUẤN TRỒNG XEN. Download
  7 TẬP HUẤN HỘI NGHỊ NÔNG NGHIỆP 2020. Download
  8 TẬP HUẤN KHAI THÁC GỖ TÁC ĐỘNG THẤP. Download
  9 NHẬN THỨC QUẢN LÝ RỪNG CAO SU BỀN VỮNG. Download
  10 PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG CAO SU BỀN VỮNG (CAO SU PHÚ RIỀNG). Download

  Giá thu mua

  Ngày: 26/11/2021

  Mủ Nước
  335
  Đồng/TSC
  Mủ Tạp
  295
  Đồng/DRC

  [Bảng giá ngày khác]

  Ngày
  Mủ Nước
  Mủ Tạp
  25/11/2021
  335
  295
  24/11/2021
  333
  293
  23/11/2021
  333
  293
  22/11/2021
  330
  290
  21/11/2021
  330
  290
  20/11/2021
  330
  290
  19/11/2021
  330
  290

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE