• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

   Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

  Tài liệu kỹ thuật

  STT Tên file Tải về
  1 Quy trình kỹ thuật cây cao su 2020 Download

  Giá thu mua

  Ngày: 28/01/2022

  Mủ Nước
  340
  Đồng/TSC
  Mủ Tạp
  300
  Đồng/DRC

  [Bảng giá ngày khác]

  Ngày
  Mủ Nước
  Mủ Tạp
  27/01/2022
  340
  300
  26/01/2022
  340
  300
  25/01/2022
  340
  300
  24/01/2022
  340
  300
  23/01/2022
  340
  300
  22/01/2022
  340
  300
  21/01/2022
  340
  290

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE