• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

   Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

  Giá thu mua

  Ngày: 21/02/2021

  Mủ Nước
  340
  Đồng/TSC
  Mủ Tạp
  255
  Đồng/DRC

  [Bảng giá ngày khác]

  Ngày
  Mủ Nước
  Mủ Tạp
  21/02/2021
  340
  255
  19/02/2021
  340
  255
  21/02/2021
  340
  255
  17/02/2021
  340
  255
  16/02/2021
  340
  255
  15/02/2021
  340
  255
  14/02/2021
  340
  255

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE