• CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG
  • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG

   Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

  Tin tức

  Đảng bộ Công ty cao su Phú Riềng cần quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ cho Tập đoàn

 • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
 • Các đại biểu thảo luận tổ

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là sự nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng. Đó là cơ sở để trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Trần Ngọc Thuận phát biểu tại đại hội

  Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đề nghị, Đảng bộ Công ty cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm sao để cán bộ công nhân viên chức người lao động đoàn kết, phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Đảng ủy Tập đoàn cũng yêu cầu Đảng bộ Công ty cần chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

  Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho biết, để tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi trội hơn, xứng đáng với niềm tin của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và của người lao động toàn Công ty, Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng cần thực hiện chủ trương của Đảng, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội.

  Trong đó, cần tập trung thảo luận và quyết định giải pháp phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đồng thời ba mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn là phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; tăng cường mối quan hệ với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu doanh nghiệp.

  Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội

  Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Công ty cần có nhiều giải pháp thiết thực để xây dựng và chăm lo cho đội ngũ công nhân về nhận thức, bản lĩnh chính trị giỏi về tay nghề, có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi điều kiện làm việc khi Công ty mở rộng sản xuất đầu tư ngoài ngành. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân có cuộc sống tốt đẹp hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty.

  Chiều nay, đại hội thông qua báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị Đại hội của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.

  Đại hội cũng tiến hành thảo luận tại tổ, góp ý vào các văn bản trình đại hội và chương trình hành động và Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.

  Lệ Quyên - Phạm Quang

  Bài viết liên quan

  Giá thu mua

  Ngày: 21/02/2021

  Mủ Nước
  340
  Đồng/TSC
  Mủ Tạp
  255
  Đồng/DRC

  [Bảng giá ngày khác]

  Ngày
  Mủ Nước
  Mủ Tạp
  21/02/2021
  340
  255
  19/02/2021
  340
  255
  21/02/2021
  340
  255
  17/02/2021
  340
  255
  16/02/2021
  340
  255
  15/02/2021
  340
  255
  14/02/2021
  340
  255

  Video

  LIÊN KẾT WEBSITE