Thứ năm, 19 Tháng 9 2019

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá 282,67ha Cao su thanh lý tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Đấu giá lần 2)

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 18/9/2019

Mủ nước

265

đồng/TSC

Mủ tạp

255

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
NÔNG TRƯỜNG MINH HƯNG
NÔNG TRƯỜNG MINH HƯNG
Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 00:00
 

NÔNG TRƯỜNG MINH HƯNG

Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.971023

 

Hình thành và phát triển :

Nông trường Minh Hưng được thành lập ngày 28/1/1984.

Tháng 11/1992 sát nhập Nông trường Minh Hưng B.

Vượt qua bao khó nhăn gian khổ đến nay là 1 trong những đơn vị xuất sắc của Công ty.

- Sản lượng khai thác :

Năm 2005 với năng suất 2.002 kg/ha, NT đã được kết nạp vào CLB 2 tấn của Tập đoàn.

Qua năm 2006 với kế hoạch 1.800 tấn, Nt đã thực hiện 2.097,6 tấn. Năn suất bình quân 2.176,2 kg/ha. Năng suất bình quân của công nhân 7.625kg người/năm.

Đến năm 2010 đạt : 2.040,5 tấn, năng suất bình quân 2.085 kg/ha.

- Tổng diện tích vườn cây hiện nay : 1.065,05ha trong đó diện tích kinh doanh 1.036,31ha, diện tích vườn cây KTCB 28,74ha.

- Kỹ thuật giỏi. Thu nhập bình quân của người lao động 9,5 triệu đồng người/tháng.

Thành tích :

- Nhiều bằng khen UBND Tỉnh và Tập đoàn cao su Viêt Nam.

- Nhiều bằng khen thủ tướng Chính phủ năm.

- 03 huân chương Lao động Hạng III. (tập thể, cá nhân)

- 02 huân chương Lao động Hạng II. (tập thể, cá nhân)