Chủ nhật, 22 Tháng 7 2018

Lịch công tác tuần thứ 29.

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 18/07/2018

Mủ nước

255

đồng/TSC

Mủ tạp

245

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
NÔNG TRƯỜNG 6
NÔNG TRƯỜNG 6
Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 00:00
 

NÔNG TRƯỜNG 6
Xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.776056

 

 nt6ds

Hình thành và phát triển:

- Nông trường 6 là một trong những đơn vị lớn nhất của Công ty, được thành lập năm 1979 tại xã Phước Tín, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Ngày 12/3/1980, văn phòng Nông trường được chuyển về xã Bù Nho nay là xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước. Qua 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay Nông trường 6 đã khắc phục những khó khăn, đi vào ổn định và phát triển, từng bước khẳng định vị thế của mình trong toàn Công ty.

Khi chuyển đến cơ sở mới, Nông trường 6 chỉ có 1 số cán bộ được điều từ Nông trường Phú Sơn và hợp tác xã nông nghiệp Đức Bổn xã Phước Tín nên Nông trường gặp khó khăn về lao động, về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ...

Từ những năm 1981 – 1985, do thiếu nguồn lao động nên Lãnh đạo Nông trường 6 đã tuyển Công nhân từ các hợp tác xã kinh tế mới như Mỹ Long, Quốc Long, Bù Nho và các lao động từ miền Bắc, miền Trung vào làm kinh tế mới. Tổng số lao động lúc này lên đến 1.850 người, nhiều gần gấp 3 lần lao động hiện tai và khai hoang trồng mới 2.204 ha trên mảnh đất còn in đậm dấu vết chiến tranh để lại. Ngoài ra để có vườn ương giống cao su lãnh đạo Nông trường phải đắp đập ngăn nước để làm vườn ương, trong việc khai hoang trồng mới, công nhân Nông trường cũng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách về vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNVC Nông trường 6 đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, đời sống công nhân đi vào ổn định. Năm 1987, CBCN Nông trường 6 hân hoan đón nhận những giọt mủ đầu tiên. Từ đó đến nay sản lượng mủ luôn tăng, năm sau cao hơn năm trước luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch Cty giao.

Hiên nay Nông trồng có :

- Tổng số CBCNV:747 người.

- Tổng diện tích vườn cây: 2.392.32ha trong đó diện tích kinh doanh 1.716,07ha, diện tích vườn cây KTCB 482,54ha, diện tích tái canh trồng mới 193,71ha.

- Năng suất bình quân: 2.138kg/ha. Tổng sản lượng năm 2010: 3.379,6 tấn. Đạt 104,7% kế hoạch năm. Tái canh trồng mới tỷ lệ sống 100%, cây 3 tầng lá trở lên 100%. Kỹ thuật giỏi.

- Lĩnh vực hoạt động : Trồng mới, chăm sóc, khai thác và quản lý vườn cây cao su, trại chăn nuôi, chăm lo đời sống người lao động.

- Làm vườn ương: 15,10ha.

Để có được những thành quả trên, lãnh đạo Nông trường tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng vườn cây, chăm sóc, bón phân, khai thác mủ đúng quy trình kỹ thuật, các vườn cây thanh lý được trồng tác canh có hiệu quả. Chế độ người lao động được quan tâm đúng mức nên ý thức trách nhiệm công nhân được nâng cao, công tác bảo vệ mủ và tận thu mủ được thực hiện tốt.

Thành tích :

- Nhiều bằng khen UBND Tỉnh và Tập đoàn cao su Viêt Nam.

- 01 Bằng khen thủ tướng Chính phủ năm 1995.

- 01 huân chương Lao động Hạng III năm 1997.

- 01 huân chương Lao động Hạng II năm 2006.