Thứ năm, 19 Tháng 9 2019

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá 282,67ha Cao su thanh lý tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Đấu giá lần 2)

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 18/9/2019

Mủ nước

265

đồng/TSC

Mủ tạp

255

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
NÔNG TRƯỜNG 5
NÔNG TRƯỜNG 5
Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 00:00
 

 

NÔNG TRƯỜNG 5

Thị Xã Phước Bình, tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 06513.775305

 

 nt5ds

Nông trường 5 tiền thân là Quốc Doanh cao su Phước Bình được tỉnh ủy Bình Phước ra quyết định thành lập ngày 25/4/1975. Nhiệm vụ của Ban cao su là tuyển chọn, hình thành bộ máy lãnh đạo, quản lý, tuyển dụng công nhân, khôi phục nhà máy, vườn cây, tổ chức khai thác, chế biến mủ cao su. Với cơ sở vật chất: một nhà máy chế biến mủ cao su được xây dựng năm 1973. Trước khi giải phóng bọn chủ Pháp đã tháo gở hết các phần quan trọng chỉ còn lại thân máy, một nhà kho, không có nhà làm việc và không có phương tiện vận chuyển, đa số công nhân đã bỏ đi khai thác nơi khác. Diện tích vườn cây khoảng 3.700 ha chạy dài từ Bình Thắng, Đa kia, Phước Bình, Bù Nho đến Phú Riềng.

Ngày 02/9/1975 bành mủ cao su đầu tiên do công nhân khai thác chế biến ra đời khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc doanh Cao su Phước Bình, đồng thời đánh dấu làm chủ vườn cây của công nhân cao su Phước Bình. Nhưng đó chỉ là bước đầu, nhiệm vụ của Quốc doanh cao su Phước Bình là củng cố lòng tin cho công nhân, tuyển dụng thêm để mở rộng vườn cây khai thác chế biến mủ phục vụ đất nước. 

Năm 1976, năm đầu tiên củng cố Quốc doanh Cao su Phước Bình đã khai thác được 2.302 tấn mủ, đánh dấu bước chuyển mình của Quốc doanh Cao su Phước Bình.

Ngày 17/9/1982 Tổng cục cao su quyết định sát nhập quốc doanh cao su vào đội hình công ty cao su Phú Riềng và từ đây nông trường mang tên nông trường 5 với quy mô diện tích 1363 ha.

Trải qua 43 năm hình thành và phát triển, qua bao thăng trầm, đến nay nông trường 5 đang quản lý 1394,96 ha cao su, trong đó, diện tích khai thác là 897,35 ha, gồm 12 tổ khai thác. Tổng số CBCNVC-LĐ 471 người, trong đó có 54 đảng viên.

Vượt qua thời kỳ đầu nhiều khó khăn, Nông trường 5 đã phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt nhiệm vụ của Công ty giao. Đảng ủy Nông trường luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát, toàn diện đến hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nông trường. Đồng thời vận dụng sáng tạo nội dung, tinh thần của Nghị quyết, chủ trương của Đảng vào thực tế, phát huy tinh thần đoàn kết tự chủ, chỉ đạo kịp thời để thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước.

Từ năm 2001 đến nay, Nông trường luôn vượt kế hoạch sản lượng do Công ty giao. Trong giai đoạn 2007 - 2014, Nông trường khai thác được 15.030 tấn mủ, đạt 107%. Năng suất, chất lượng mủ, kỹ thuật khai thác năm luôn nằm trong tốp đầu của Công ty. Tái canh trồng mới tỷ lệ sống 100%, tỷ lệ cây trên 3 tầng lá trở lên đạt 100%. Từ năm 2007 đến nay nhiều năm liền Nông trường nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Để đạt được những thành tựu đó, Nông trường đã sử dụng tổng hợp các nguồn lực, trong đó đặc biệt quan tâm đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, các sáng kiến sáng tạo vào sản xuất. Cùng với đó Nông trường luôn quan tâm đào tạo và đào tạo lại đội ngũ quản lý, Công nhân kỹ thuật lành nghề, giúp họ từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.

Bên cạnh các thành tích trong sản xuất, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được nông trường đặc biệt quan tâm, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách khác đối với người lao động được chi trả đầy đủ, kịp thời. Phong trào văn hoá, văn nghệ,  thể dục thể thao phát triển sâu rộng, đây là sân chơi lành mạnh giúp CBCNVC giải trí sau những giờ lao động, công tác vất vả, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Nông trường đã đạt được nhiều thành tựu rất dỗi tự hào, đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động không ngừng được cải thiện và  nâng cao. Minh chứng cho thành tích ấy, Nông trường 5 đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng:

-          Huân chương Lao động hạng III năm 1988, Huân chương Lao động hạng II năm 1998.

-          4 bằng khen của Chính phủ và Bộ NN&PTNT

-          11 bằng khen của Tỉnh Bình phước.

-          22 bằng khen của Tổng công ty Cao su Việt Nam nay là Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam.