Chủ nhật, 22 Tháng 7 2018

Lịch công tác tuần thứ 29.

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 18/07/2018

Mủ nước

255

đồng/TSC

Mủ tạp

245

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
NÔNG TRƯỜNG 5
NÔNG TRƯỜNG 5
Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 00:00
 

NÔNG TRƯỜNG 5

Thị Xã Phước Bình, tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 06513.775305

 nt5ds

Ngay sau khi giải phóng Phước Long tháng 01 năm 1975, để tiếp quản gần 4.000ha cao su và 1 nhà máy chế biến mủ. Ngày 26/4/1975 Tỉnh ủy Bình phước quyết định thành lập Quốc doanh cao su Phước Bình.

Với gần 4.000ha cao su và một nhà máy, nhưng vườn cây bị chiến tranh tàn phá, nhà máy bị chủ tư bản gỡ máy móc thiết bị, vì vậy nhiệm vụ của Quốc doanh Phước Bình lúc bấy giờ là hình thành một bộ máy lãnh đạo, tuyển dụng công nhân, ổn định sản xuất, khai thác chiến mủ, chăm lo đời sống người lao động dưới chế độ XHCN, và đến ngày 02/9/1975 bành mủ cao su đầu tiên do công nhân khai thác chế biến ra đời khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc doanh Cao su Phước Bình, đồng thời đánh dấu làm chủ vườn cây của công nhân cao su Phước Bình. Nhưng đó chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ của Quốc doanh cao su ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng còn gặp nhiều khó khăn do chiến tranh để lại. Nhiệm vụ của Quốc doanh cao su Phước Bình là củng cố long tin cho công nhân, tuyển dụng them để mở rộng vườn cây khai thác chế biến mủ phục vụ đất nước. Với tính tự chủ và tinh thần làm việc dười chế độ mới.

Năm 1976, năm đầu tiên củng cố Quốc doanh Cao su Phước Bình đã khai thác được 2.302 tấn mủ, đánh dấu bước chuyển mình của Quốc doanh Cao su Phước Bình.

Năm 1981 để phù hợp với giai đoạn phát triển cao su quy mô lớn khi nhà nước ta ký hợp tác trồng 50.000ha cao su với Liên Xô, Quốc doanh Cao su Phước Bình trực thuộc Tổng cục Cao su được chuyển về là thành viên của Công ty cao su Phú Riềng và được đổi tên thành Nông trường 5.

Qua hơn 33 năm hình thành và phát triển, qua bao thăm trầm năm 2007 Nông trường 5 có 1.400ha cao su, trong đó vườn cây kinh doanh khai thác 1.077,72ha.

Sản lượng năm 2007 được 2.167,8 tấn đạt 110,4% kế hoạch năm, năng suất bình quân đạt 2.011,5kg/ha được vào CLB 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Nông trường đã tạo long tin cậy của công nhân bằng những hành động cụ thể : tổ chức hợp lý bộ máy, phân chia hợp lý vườn cây khai thác, giao kế hoạch công khai, dân chủ cho ừng công nhân, tổ chức đào tạo lại tay nghề cho công nhân, tranh thủ cạo tận thu mủ vườn cây thanh lý.

Năm 2007 tiền lương bình quân 38,1 triệu đồng/người/năm, tiền thưởng 16,triệu đồng/người/năm. Đời sống người lao động được nâng cao hộ giàu chiếm 45%. Văn hóa, văn nghệ, thể thao là nhu cầu thường xuyên của cán bộ công nhân Nông trường.

Đến năm 2010 Nông trường 5 có 1.032 ha cao su kinh doanh khai thác được 2.039,4ha đạt 105,9 % kế hoạch pháp lệnh, 102,4 % kế hoạch phấn đấu, năng suất vườn cây 2.092kg/ha. Tái canh trồng mới tỷ lệ sống 100%, tỷ lệ cây trên 3 tầng lá trở lên 100%, tiền lương bình quân 9,1 triệu đồng/ tháng.

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Nông trường đã được Nhà nước tặng thưởng:

-          Huân chương Lao động hạng III năm 1988, Huân chương Lao động hạng II năm 1998.

-          2 bằng khen của Chính phủ.

-          11 bằng khen của Tỉnh Bình phước.

-          22 bằng khen của Tổng công ty Cao su Việt Nam nay là Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam.