Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Lịch công tác tuần thứ 34.

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 21/08/2018

Mủ nước

250

đồng/TSC

Mủ tạp

240

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
NÔNG TRƯỜNG 3
NÔNG TRƯỜNG 3
Chủ nhật, 21 Tháng 5 2017 00:00
 

NÔNG TRƯỜNG 3

Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.776168

 nt3

Nông trường 3 đóng tại xã Long Bình huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước được thành lập tháng 10 năm 1980 tiền than là Đoàn 3 – Bình đoàn 23 Quân khu 7.

Nhiệm vụ của Nông trường được Công ty giao là khai hoang, sản xuất cây giống, trồng mới và khai thác cao su.

Khu vực Nông trường đứng chân từ những năm thập kỷ 80 lúc đó không có người ở chỉ là rừng. Nhiệm vụ của Đoàn 3 – Bình đoàn 23 là mở đường, làm nhà, khai hoang đất, tổ chức bộ máy quản lý Nông trường.

Những năm 1981-1982 cán bộ chiến sĩ Đoàn 3 được điều động giải quyết chính sách. Đoàn 3 chỉ còn 23 cán bộ chiến sĩ biệt phái làm cán bộ khung quản lý tại Nông trường.

Tháng 1 năm 1983 Công ty điều 100 lao động là công nhân Nông trường 6 và những năm tiếp theo từ 1983-1987 Nông trường tiếp nhận nhiều lao động từ miền Bắc chuyển vào- thời điểm cao nhất gần 900 lao động.

Quá trình sản xuất và xây dựng Nông trường, lao động ngày càng được tinh giảm để phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng và phát triển của Nông trường. Đến tháng 10 năm 2006 Nông trường có 290 người.

Nông trường không ngừng áp dụng những biện pháp quản lý để tăng năng suất lao động, tăng năng suất vườn cây, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thực hiện mục tiêu: Công nhân giàu – Nông trường phát triển bền vững. Năng suất lao động – Năng suất vườn cây đạt mức bình quân của Công ty, những năm 2003,2004,2005 cao hơn mức bình quân Công ty.

Diện tích vườn cây cao su hiện nay là 908,37ha trong đó vườn cây cao su kinh doanh đang trong thời kỳ khai thác là 821,23ha được trồng từ năm 1982-2006 còn lại là diện tích cao su kiến thiết cơ bản trồng năm 2006 đến nay.

Từ kết quả sản xuất đạt hiệu quả đã đảm bảo cho đời sống CNVC ngày càng nâng cao.

Mảnh đất nơi đây trước những năm 1980 của thế kỷ trước là nơi mang nhiều đấu tích của chiến tranh và bệnh tật.. Đời sống cán bộ CNVC và nhân dân ngày càng phát triển.

Nông trường thực hiện xây dựng hệ thống quản lý theo chỉ đạo chung của Công ty. Từ năm 1997 thực hiện giảm các đội sản xuất chỉ còn các tổ sản xuất trực thuộc Nông trường, từ 2005 đến nay Nông trường thực hiện khoán sản lượng khai thác và quản lý vườn cây cho công nhân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công nhân, công nhân làm chủ vườn cây nhờ đó năng suất vườn cây tăng.

Năm 2010 Nông trường khai thác được 1.839,2 tấn đạt 105,6% kế hoạch pháp lệnh, 103,2% kế hoạch phấn đấu, đứng thứ 3 toàn Công ty, năng suất vườn cây 2.071 tấn /ha. Thu nhập bình quân 10,7 triệu /tháng.

Nông trường đã vinh dự nằm trong CLB 2 tấn của Tập đoàn CNCS Việt Nam.