Thứ hai, 18 Tháng 2 2019

Lịch công tác tuần 07.

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 18/02/2019

Mủ nước

260

đồng/TSC

Mủ tạp

250

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
CTY PHÚ RIỀNG - KRATIE