Thứ tư, 21 Tháng 3 2018

Lịch công tác tuần thứ 12.

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 31/01/2018

Mủ nước

285

đồng/TSC

Mủ tạp

280

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]
CTY CP CẤP NƯỚC PHÚ RIỀNG - BÌNH PHƯỚC