Wednesday, 24 July 2019

Lịch công tác Tuần 27

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 24/07/2019

Mủ nước

263

đồng/TSC

Mủ tạp

253

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]

Search

Statistics

We have 180 guests and 65 members
STATICTIS 1575402
SVRCV50, SVRCV60
Monday, 18 January 2016 00:00

SVRCV50-SVRCV60

 

PROPERTY

MEAN TEST RESULT

TEST METHOD

VIETNAMESE STANDARD 3769:2004

CÓ SỬA ĐỔI

SVR CV50

SVR CV60

SVR CV50

SVR CV60

Dirt (retained on 45 micron aperture) % Wt

0.015

0.015

TCVN 6089:2004

0.02 max

0.02 max

Ash % Wt

0.20

0.20

TCVN 6087:2010

0.40 max

0.40 max

Volatile matter % Wt

0.23

0.23

TCVN 6088:2010

0.80 max

0.80 max

Nitrogen % Wt

0.38

0.38

TCVN 6091:2004

0.60 max

0.60 max

Initial Wallace Plasticity (Po) range

28 32 TCVN 8493:2010    

PRI (P30/Po) x 100

75

78

TCVN 8494:2010

60 min

60 min

Lovibond COLOR

4.0 - 4.5  3.5 - 4.5       

Individual Value Range

1

1

     

Mooney Viscosity ML (1'+4') 100C

50±3

60±3

TCVN 6090-1:2010

50 (±5)

60 (±5)

 

Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites