Tuesday, 11 December 2018

Lịch công tác tuần thứ 50.

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 11/12/2018

Mủ nước

242

đồng/TSC

Mủ tạp

232

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]

Search

Statistics

We have 108 guests and 11 members
STATICTIS 1434673
LATEX
Monday, 18 January 2016 00:00

LATEX

 

PROPERTY

MEAN TEST RESULT

TEST METHOD

VIETNAMESE STANDARD 6314:2007

HA

LA

HA

LA

Total Solids Content % (mm)

61.70

61.90

TCVN 6315:2007

61.50 min

61.50 min

Dry Rubber Content % (mm)

60.40

60.65

TCVN 4858:2007

60.00 min

60.00 min

Non Rubber Content % (mm)

1.30

1.30

/

2.0 max

2.0 max

Alkalinity (as NH3) % (mm) on latex

0.70

0.25

TCVN 4857:2007

0.60 min

0.29 max

Mechanical Stability Time (seconds) (Date tested)

850 800

TCVN 6316:2007

650 min

650 min

Potassium Hydroxyde Number 0.59 0.60

TCVN 4856:2007

1 max 1 max

Volatile Fatty Acid Number

0.016

0.016

TCVN 6321:1997

0.2 max

0.2 max

PH value

10.65

9.55

/ 0.05 min 0.05 min
 

Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites