Monday, 09 December 2019

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá 193,63 ha cao su thanh lý tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 08/12/2019

Mủ nước

293

đồng/TSC

Mủ tạp

283

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]

Search

Statistics

We have 1027 guests and 343 members
STATICTIS 1843566
Sản phẩm
Monday, 08 February 2016 00:00

Business:

worldmap

 

Introduce Products:

- Our products include : SVRCV50, SVRCV60, SVRL, SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20, LATEX 60% DRC, RSS3.


- Our products meet high standards and are accepted by customers from 32 countries.

Product Type 2007 (Tons)
SVRCV50 600
SVRCV60 3.000
SVR3L 16.700
SVR5 500
SVRL
SVR10 1.400
SVR20 2.000
LATEX (HA, LA) 2.000
RSS3 800

Commercial:

Product Type Quantity Price
.

.
.
.
.

 


Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites