Saturday, 06 June 2020

 Hướng dẫn đăng nhập xem mủ nguyên liệu. ( Các đơn vị vào menu Thông tin nội bộ/ Văn bản tải hướng dẫn đăng nhập về.)

Tiếng ViệtEnglish
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


 

 TẢI VỀ

CÁC VĂN BẢN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

icon pdf 18

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG TY

icon pdf 18  

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

icon pdf 18  

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ THỰC HIỆN CHỨNG CHỈ RỪNG BỀN VỮNG CẤP CÔNG TY.

document-compress-icon TÀI LIỆU HỆ THỐNG SẢN XUẤT CAO SU BỀN VỮNG.
icon pdf 18 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QLHTSX CAO SU BỀN VỮNG.
icon pdf 18 TẬP HUẤN TRỒNG XEN.
icon pdf 18  TẬP HUẤN HỘI NGHỊ NÔNG NGHIỆP 2020.
icon pdf 18  TẬP HUẤN KHAI THÁC GỖ TÁC ĐỘNG THẤP.
icon pdf 18 NHẬN THỨC QUẢN LÝ RỪNG CAO SU BỀN VỮNG.
icon pdf 18 PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG CAO SU BỀN VỮNG (CAO SU PHÚ RIỀNG).
 


Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites