Thursday, 19 September 2019

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá 282,67ha Cao su thanh lý tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Đấu giá lần 2)

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 18/9/2019

Mủ nước

265

đồng/TSC

Mủ tạp

255

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]

Search

Statistics

We have 319 guests and 170 members
STATICTIS 1621267
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Address:
Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: (84-271) 3 777 970 - 3 777 971
Fax: (84-271) 3 777 758

 


Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites