Tuesday, 22 October 2019

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá 161,85 ha cao su thanh lý tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Tiếng ViệtEnglish

Giá thu mua

Ngày: 20/10/2019

Mủ nước

263

đồng/TSC

Mủ tạp

253

đồng/DRC

[Bảng giá ngày trước]

Search

Statistics

We have 116 guests and 14 members
STATICTIS 1693877

CAO SU PHÚ RIỀNG

 gt1
 gt2
 gt3
gt7
gt4
gt5

Video

Activities

Support

Kỹ thuật

hotroP.Công nghiệp

hotro

Xuất nhập khẩu

 hotroP.Xuất Nhập khẩu

Linked websites